Nákup a prodej ložisek včetně souvisejících komponentů, nářadí a strojů Kontaktujte nás

Ložiska

Ložiska -  zajišťují vzájemnou polohu pevných a otáčejících se součástí a přenášejí zatížení hřídele na ostatní části stroje. Mezi pohybujícími se plochami hřídele a ložiska vzniká tření. Specializujeme se na prodej kluzných a valivých ložisek, najdete u nás kompletní sortiment od předních světových výrobců – ZKL GROUP, ZVL, SKF, NTN, NSK.ISKRA, FAG, KOYO, IKO a KG.

Podívejte na největší výhody kluzných a valivých ložisek.

Kluzná ložiska

Valivá ložiska

  • Jednoduchá montáž
  • Tichý chod i při vysokých otáčkách
  • Dobře snáší rázové zatížení

Mají ale velkou spotřebu kvalitního mazání a větší nároky na údržbu.

  • Nízká spotřeba maziva
  • Jsou malá a lehká
  • Zvládají vysoké otáčky
  • Žádné ztráty při rozběhu a doběhu

Jsou však hlučná a nehodí se pro vysoké obvodové rychlosti

PŘI VÝBĚRU LOŽISKA JE POTŘEBA VZÍT V ÚVAHU CELOU ŘADU FAKTORŮ. KONTAKTUJTE NÁS, OCHOTNĚ PORADÍME.

Kluzná ložiska - ve styčné ploše vzniká při pohybu smykové tření. Výhodou kluzných ložisek je jednoduchá konstrukce, malý průměr s velkou délkou, jednoduchá montáž, tichý chod i při vysokých otáčkách, dobře snáší rázové zatížení. Jako jejich nevýhody můžeme označit nutnost přesné výroby, velkou spotřebu kvalitnějšího mazání to přináší větší nároky na údržbu. Konstrukční provedení kluzných ložisek je ložiskové těleso + pouzdro. Mazání se zajišťuje uloženými mazivy, nebo pomocí pevné vrstvy nanesené na opěrném tělese. Kluzná ložiska pracují s nízkou hlučností, jsou vhodné zejména při velkých zátěžích při poměrně pomalém rotačním a otočném pohybu, při vysokých a nízkých teplotách. Díky různorodým specifickým vlastnostem se proto používají téměř ve všech průmyslových oblastech, speciálně tehdy, když je k dispozici velmi omezený prostor k montáži.

Valivá ložiska - se zpravidla skládají ze dvou kroužků, valivých tělísek a klece. Podle tvaru valivých tělísek je dělíme na kuličková, válečková, kuželíková, soudečková a jehličková. Výhodami valivých ložisek je malý rozměr, jsou lehká, spotřebují málo maziva, vhodné pro vysoké otáčky, pracují beze ztrát při rozběhu a doběhu. Jejich nevýhody jsou hlučnost a nevhodnost pro vysoké obvodové rychlosti, jelikož působí velká odstředivá síla na kroužky. Valivá ložiska dělíme konstrukčně na jednořadá, dvouřadá a také podle použitého valivého tělíska. Každý druh konstrukce valivého ložiska má charakteristické vlastnosti, které jsou zvlášť vhodné pro určité případy uložení. Pravidla výběru druhu ložiska lze definovat jen obecně, protože vždy je potřeba zohlednit a navzájem zvažovat mnohem více faktorů. Všeobecně lze při srovnatelných vnějších rozměrech zatěžovat válečková ložiska více než kuličková ložiska. Při menších až středních zatíženích se proto většinou požívají kuličková ložiska, při vyšších zatíženích a větších průměrech hřídelů častěji válečková ložiska.

   IMG_0980[2].JPG  IMG_0978[1].JPG

IMG_0976[4].JPG

 

Nabízíme kompletní sortiment valivých a kluzných ložisek předních světových výrobců:

zkl zvl skf
ntn nsk iko
     
kg fag koyo